Art Agenda Nova Galeria Sztuki Współczesnej / Contemporary Art Gallery
Galeria Sztuki Współczesnej / Contemporary Art Gallery

Peaks, Pics and Other Inconsistencies w Liptovskiej galérii Petra Michala Bohúňa

Tylko do 27 listopada 2021 potrwa wystawa Peaks, Pics and Other Inconsistencies w Liptovskiej galerii Petra Michala Bohuna w mieście Liptovský Mikuláš na Słowacji.

Czas trwania: 29.09 – 27.11.2021
Kurator: Łukasz Białkowski
Artyści: Janko Alexy, András Cséfalvay, Jan Dziaczkowski, Ľudovít Fulla, Mark Fridvalszki, Władysław Hasior, Adrien Missika, Alex Mlynárčik, Norman Leto,
Štefan Papčo, Sara Piotrowska, Filip Rybkowski, Adam Rzepecki, Maciej Szczęśniak, Mieczysław Szczuka, Andrzej Wróblewski, Jakub Woynarowski, Alicja Żebrowska
,,Zasadnicza intuicja leżąca u podstaw wystawy Peaks, Pics and Other Inconsistencies sprowadza się do przekonania, że istnieją nieusuwalne kulturowe różnice w postrzeganiu przestrzeni – w tym również krajobrazu. Przykładem jest postrzeganie przez Polaków i Słowaków Tatr, tego samego regionu geograficznego, który przez kulturę, w tym sztuki wizualne obu krajów, przedstawiany i rozumiany jest inaczej. Innymi słowy, jest to wystawa o psycho- i socjogeografii gór. Punktem wyjścia dla niej była śmierć poniesiona podczas wypraw górskich przez trzech wybitnych polskich artystów: Mieczysława Szczukę, Andrzeja Wróblewskiego i Jana Dziaczkowskiego.”

Restart: Peaks, Pics and Other Inconsistencies, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši