Art Agenda Nova Galeria Sztuki Współczesnej / Contemporary Art Gallery
Galeria Sztuki Współczesnej / Contemporary Art Gallery

CRACOW ART WEEK KRAKERS | ART ALWAYS WINS!| 12-19/05/2023

Już za kilka miesięcy ruszy XII edycja krakowskiego tygodnia sztuki Cracow Art Week KRAKERS 2023!

Motywem przewodnim tegorocznej edycji, która odbędzie się 12-19.05.2023 jest hasło “Art always wins! / Sztuka zawsze zwycięża!” oparte na dziedzictwie Ala Hansena, jednego z czołowych przedstawicieli awangardowego ruchu Fluxus. Ruch ten promuje i łączy działania wielu dziedzin sztuki, od rzeźby i malarstwa, po happeningi, eksperymentalną muzykę oraz poezję. Konsoliduje artystów o różnych postawach i doświadczeniach sztuki, nie pozbawionych poczucia humoru, dystansujących się od tradycyjnej sztuki, uwzględniających w swoich działaniach wątki polityczne, bieżące wydarzenia życia społecznego oraz globalne trendy mające wpływ na rozwój ruchów społecznych i artystycznych. Jesteśmy otwarci na happeningi, akcje, eksperymenty, manifesty i koncerty. W trudnych geopolitycznie i ekonomicznie czasach wierzymy w nadrzędną rolę sztuki, jako immanentnej części życia jednostki. Hasło „Art always wins!” podsumowuje ponad dziesięcioletnie wysiłki w tworzeniu programu, wspieraniu artystów i konsekwentnym ukazywaniu ich twórczości szerokiej publiczności. Wszyscy mierzymy się z wyzwaniami i szukaniem nadziei, wielu znajduje ją właśnie w procesie kreacji, w kontakcie ze sztuką. Jak co roku zadajemy odbiorcom i artystom pytanie o miejsce sztuk wizualnych w życiu kulturalnym i społecznym, prowokując do refleksji i działania pod hasłem przewodnim.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://cracowartweek.pl/