Dzienne Archiwa: 2 kwietnia 2018

1 wpis

Przemiany

Artystki: Marta Deskur, Agata Kus, Małgorzata Markiewicz, Aldona Mickiewicz, Alicja Żebrowska. Tegoroczna wystawa prezentowana w ramach Cracow Gallery Weekend KRAKERS poświęcona będzie relacjom pomiędzy zjawiskami przemian. Wzajemne zależności ukazane będą przez pryzmat twórczości polskich artystek współczesnych. Główną oś narracyjną wystawy stanowi pokazanie grupy zjawisk silnie na siebie oddziałujących, umocowanych w licznych kontekstach – od intymnego i społecznego, poprzez literacki i historyczny. Celem wystawy, która odbędzie się w Art Agenda Nova, jest zobrazowanie mnogości możliwych znaczeń i interpretacji oraz ich wzajemnych powiązań.