Dzienne Archiwa: 29 kwietnia 2015

1 wpis

Cleanched Staring Eyes | Mykola Ridnyi

Totalność informacji jest częścią współczesnego, zglobalizowanego świata. Codziennie docierają do nas wiadomości, wśród których wydarzenia w tzw. „gorących punktach” przyciągają największą uwagę. Na przedstawienia konfliktów zbrojnych nigdy nie występuje deficyt – pojawiają się natychmiast po lub jeszcze w trakcie ich trwania.