[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”dc_jqaccordion_widget”][/siteorigin_widget]

Godziny zwiedzania

Poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00

Galeria

Art Agenda Nova
ul. Batorego 2, Kraków


Artysta

Michał Zawada

O wystawie

Zapraszamy na wystawę prac Michała Zawady pod tytułem “Lata nauki”.
Wernisaż odbędzie się 14. października od 18:00 do 21:00.

Michał Zawada
Lata nauki.
Galeria Nova, ul. Batorego 2. 15.10.2011 – 15.11.2011.

Lata nauki to bardzo osobiste podsumowanie dylematów absolwenta dwóch kierunków skupionych na sztuce, ale używających kompletnie różnych narzędzi. Zmagania z umiejscowieniem się pomiędzy teorią a praktyką dały efekt w postaci prac, które oprócz subtelnej warstwy estetycznej, niosą ze sobą olbrzymi bagaż intelektualny nadający im odmienną wartość.
Michał Zawada podejmuje debatę z autorytetami historii sztuki i wielkimi teoriami, które niejednokrotnie przytłaczają swoją ukonstytuowaną pozycją w panteonie wiedzy, ale i wykraczając poza racjonalność nauki, stają się przeintelektualizowaną dywagacją o nieistniejących artefaktach. Zawada posługując się dogodnymi dla siebie artystycznymi narzędziami igra z powagą nauki balansując pomiędzy ironią a szacunkiem dla teorii obrazu. Konfrontuje się z rozumieniem historii sztuki jako nauki starającej się wyjaśnić to czym w istocie jest sztuka – rzeczą ulotną, nieokreśloną, nieodgadywalną, błyskiem geniuszu, często sprowadzaną do schematycznych, ustandaryzowanych formułek i prostych wyjaśnień.
W podróży przez meandry badań nad wizerunkiem prowadzi go Aby Warburg, którego badania tworzące nową jakość rozumienia i analizowania obrazu były przez lata zapomniane. Podważane również przez samego najznamienitszego ucznia Warburga, Erwina Panofsky’ego, który usiłował obraz sprowadzić do zbioru konkretnych wniosków i odczytać – do końca. Warburg podważał możliwość wyjaśnienia obrazu, bytu osobnego, zmiennego, stającego się cały czas na nowo w zależności od kontekstów kulturowych, społecznych czy też politycznych. Nauka twórcy Atlasu Mnemosyne dziś powraca w myśli badaczy wizerunku. Belting, Didi-Huberman tworząc swoje współczesne teorie wychodzą od myśli Warburgiańskiej.
U Michała Zawady brak obrazu staje się nową jakością. Jest wartością samą w sobie. Puste miejsce po skradzionej Monie Lisie, wyrwa po zburzonym posągu Buddy wnoszą nowy ładunek znaczeń przy zachowaniu poprzedniego kontekstu wizualnego. Utrata kultowego obrazu tworzy nowe struktury relacji i kontekstów bez ich wartościowania. Samo miejsce jest tak intensywnie naznaczone minionym obiektem jakby obraz ten wciąż w nim trwał. Podobnie jest z ziejąca pustką tablic Atlasu, gdzie „wycięte” przez artystę plansze nabierają sensu estetycznego a brak jest odrębnym bytem.
Nakładanie się obrazów, rozbijanie barw, blaknięcie lub całkowite znikanie to analizowanie nie tylko obrazu jako żywego procesu, fenomenu kultury, ale również jako metafizycznego nośnika znaczeń, pamięci i zapomnienia.

MICHAŁ ZAWADA (1985) mieszka i pracuje w Krakowie.

Edukacja:
2010-2013 – Środowiskowe Studia Doktoranckie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.
2005-2010 – Studia na Wydziale Malarstwa w pracowni Prof. Andrzeja Bednarczyka, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.
2004-2009 – Studia z Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński.

Stypendia:
2008 – Lauret stypendium artystycznego Prof. Janiny Kraupe-Świderskiej
2004 – Laureat stypendium Rektora UJ dla laureatów olimpiad

Wybrane wystawy indywidualne:
2010 – Za-skoczenie, wystawa fotografii, Jewish Community Centre, Kraków
2009 – Cienie, galeria Art Agenda Nova, Kraków

Wybrane wystawy zbiorowe:
2011 – In dunkeln Wäldern, HangArt -7, Salzburg
2010 – Sommerreise/Winterreise, wystawa malarstwa Hanny Śliwińskiej i Michała Zawady, galeria Bestregarts, Frankfurt am Mein
2009 – Wystawa pracowni Prof. A. Bednarczyka, TCK, Tarnowskie Góry
2009 – 306. Wystawa pracowni Prof. A. Bednarczyka, galeria Floriańska 22, Kraków
2009 – New Art Summer, galeria Art Agenda Nova, Kraków
2008 – Półmetek, galeria Otwarta Pracownia, Kraków
2009 – Poligon, Miejskie Centrum Kultury, Ostrowiec Świętokrzyski