W wiedeńskim Q21 trwa wystawa “Productive Work – What is it supposed to be?”, podczas której zaprezentowana zostanie praca “Skup łez” realizowana wspólnie przez Alicję Rogalską i Łukasza Surowca. Na wystawie, której kuratorem jest Anamarija Batista, proponuje się dyskusję nad pojęciem “produktywności”, a także różnorodnych idei indywidualnych i społecznych wokół niego.
Prezentowane prace artystyczne przedstawiają serię ustawień eksperymentalnych. Są one wyobrażane jako liczby myśli, jako narracje, które podkreślają lub zniekształcają formę produktywności. Projekt skupia się zatem na czterech kluczowych tematach: produktywności w sensie reprezentacji i pomiaru wydajności, produktywności w sensie kontroli relacji między człowiekiem a maszyną, zaburzenia jako śruby dokręcającej warunków produktywności i wydajności w odniesieniu do przekształcanie wizji społecznych i warunków życia. Wystawa potrwa od 28 czerwca do 2 września.