[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”dc_jqaccordion_widget”][/siteorigin_widget]

Godziny zwiedzania

Poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00

Galeria

Art Agenda Nova
ul. Batorego 2, Kraków

[smartslider3 slider=75]

Artysta

Kamil Szpunar

O wystawie

Otwarcie: 18.11.2011 godzina 18.00
Czas trwania: 18.11.2011 – 23.12.2011
poniedziałek – piątek: 11.00 – 18.00

Kurator: Szymon Maliborski

Projekt Wymiary Echa jest indywidualną wystawą Kamila Szpunara, absolwenta Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP. Jego podstawowym założeniem jest chęć sprawdzenie pewnego przekonania, iż twórcza ekspresja – głos wydobyty z artysty powraca doń przefiltrowany przez świat jako głos “innego” – echo.
W tym wypadku poszukiwania obejmują obszar związany z relacją języka natury w stosunku do komunikatów człowieka, gdy obie formy porozumiewania wchodzą ze sobą w dialog.
Powyższa refleksja przekłada się na estetykę o minimalistycznym i konceptualnym rodowodzie, w zestawie prac tworzonych w momencie, gdy artysta starał się przerzucić pomost pomiędzy “klasyczną” rzeźbą pojmowaną jako zamknięta bryła a nowym sposobem rozumienia wypowiedzi twórczej, gdzie ważne staje się angażowanie przestrzeni i mówienie za pomocą zachodzących w niej relacji. Wystawa jest próbą przeniesienia doświadczeń zdobytych przez artystę w pracy z krajobrazem, w tym wypadku rozległej roli pół po wiosennej orce, w obszar galerii. Jednorodność i monotonia ziemi, nieuporządkowanych form natury jest gruntem, na którym widoczne stają się zabiegi języka form artystycznych. Jednocześnie poprzez swoją zmienność środowisko posiada potencjał modyfikowania poczynań twórcy, którego dzieła przetworzone przez czas i przestrzeń powracają jako swoiste echo – ten sam głos poddany modyfikacji. Podobny proces może się powtarzać w przestrzeni ekspozycyjnej, gdzie czynnikiem zmiany jest inny twórca a gruntem do modyfikacji zastany kontekst i uruchamiana przezeń tradycja.
W sytuacji, w której każda działalność artysty – rozumiana jako uporządkowany komunikat może składać się na grunt wspólnej wiedzy twórczej, na zestaw inspiracji, projekt jest pytaniem o artystyczne powtórzenie. Stara się śledzić relację zawłaszczanie i odnoszenia się do zastanego kontekstu przez zaproszonych do udziału artystów. Czyni z wystawy indywidualnej obiekt podatny na modyfikację, by funkcjonować jako przestrzeń dla kreatywności innych.
Jest miejscem, w którym kurator nie panuje nad całością znaczeń mogących uciekać w różne strony, istnieje z założoną niepewnością, tego co się może wydarzyć, ale również z otwartością. W rytmie kolejnych tygodni przestrzeń ekspozycji stanie się oparciem dla interwencji zaproszonych artystów. Kierowani własną wrażliwością i świadomością medium, w jakim przyszło im na co dzień pracować staną przed zadaniem “wpasowania się” w ramy, czy to za pomocą performance czy środków charakterystycznych dla artystycznych instalacji.

Udział w projekcie biorą: Adam Gruba, Tadeusz Nowa, Tomasz Prymon, Jolanta Przytuła oraz Michalina Rolnik.

Projekt jest pierwszą z trzech części cyklu ekspozycyjnego w Art Agenda Nova realizowanego od listopada 2011 do marca 2012.

Kamil Szpunar -urodzony w 1986 w w Radymnie, na Podkarpaciu

Edukacja:
2002- 2006- Liceum Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu
2006-2011- studia na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Józefa Murzyna, Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie

W swojej twórczości zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, działaniami multimedialnymi oraz sztuką ziemi. Podejmuje tematy komunikacji
i relacji artysty wobec świata. Sztukę pojmuje jako zdolność ludzką do odnajdywania wielu wymiarów zastanej rzeczywistości.
Wymiary Echa

Kamil Szpunar
Wymiary Echa
Echo. Parokrotnie celebrowałem je w sposób dosłowny w górach oraz na rozległych podkarpackich polach. Wydając z siebie manifest, krzyk, poddając się oczekiwaniu na jego powrót. Wracał przetworzony, przez czas i przestrzeń. Niezależnie od wykrzyczanego komunikatu, echo powraca z pomnożoną wartością informacyjną.
Tu leży bezkresne pole analogi ze sztuką, gdzie na gruncie osobowości, szumią echa, wielowymiarowości jedności. Proces twórczy to pewnego rodzaju echolokacja. Rozpoznawanie sygnałów własnych jako rzeczywistości obiektywnej. Ten błąd, leży u podstaw kreatywności. Dzieło sztuki w takim procesie, stanowi zawsze granicę świadomości artysty. Ma jednak potencjał Echa, w którym przemycane są informacje, ze sfery przekraczającej percepcję twórcy.
Adam Gruba, Tadeusz Nowak, Tomasz Prymon, Jolanta Przytuła, Michalina Rolnik to artyści ingerujacy w przestrzeń mojej wypowiedzi, przetwarzający ją w dowolny sposób. Nadający jej nowych wymiarów, tworzący z niej echo.