Niewidzialna kobieta. „Jesteś tu?” Xawerego Deskura w Art Agendzie Novej – recenzja wystawy w Magazynie Szum

,,Wirtualna asystentka Alexa, funkcjonująca za pośrednictwem głośnika Amazona, staje się bohaterką filmu dokumentalnego Jesteś tu? Xawerego Deskura, prezentowanego we fragmentach na wystawie o tym samym tytule w galerii Art Agenda Nova w Krakowie jako część programu głównego Cracow Art Week.”
Recenzja wystawy Xawerego Deskura JESTEŚ TU? autorstwa Katarzyny Oczkowskiej w Magazyn Szum.