“HERBARIUM” Łukasza Surowca w Galerii Wieża Ciśnień w Kaliszu

Już 29 października o 18:30 zapraszamy na wernisaż wystawy Łukasza Surowca “Herbarium” w Galerii Wieża Ciśnień w Kaliszu, która potrwa do 27 listopada 2021 roku.
Założeniem projektu “Herbarium” Łukasza Surowca, który rozpoczął się w wiosną 2016 roku, jest podróż artysty do często zapomnianych “niemiejsc pamięci”, na obszarze których doszło do traumatycznych wydarzeń historycznych. Wyprawa ta ma na celu dotarcie do zacierających się w czasie wspomnień i uwrażliwienie na otaczający nas krajobraz. Projekt ma charakter transgresywny. Warstwa antropologiczna przenika się tu z botaniką. Gromadzenie i utrwalanie za pomocą słowa pisanego wspomnień ludzi zamieszkujących owe okolice, łączy się ze zbieraniem i preparowaniem występujących tam roślin. Miejsca, które odnajduje artysta, nie posiadają jednorodnego charakteru, można je jednak sklasyfikować jako tereny zbiorowych mordów oraz pochówku nie tylko żołnierzy i jeńców wojennych, a często całych rodzin, grup etnicznych czy wyznaniowych.

HERBARIUM Łukasz Surowiec | Galeria Wieża Ciśnień w Kaliszu

Wydarzenie Facebook

Galeria Wieża Ciśnień w Kaliszu