Piąta Galicyjska Aukcja Sztuki Współczesnej 10.12.2020 - regulamin