Czwarta Aukcja Galicyjska - formularz zgłoszeniowy