[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”dc_jqaccordion_widget”][/siteorigin_widget]

Godziny zwiedzania

Poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00

Galeria

Art Agenda Nova
ul. Batorego 2, Kraków


Artysta

Andrzej Żygadło

O wystawie

Prace prezentowane na wystawie łączą w sobie trzy zasadnicze linie tematyczne dla których wspólnym mianownikiem jest określenie CHRAM.
Pierwszym zagadnieniem jest kwestia człowieka jako istoty śmiertelnej; w pełni świadomej swej śmiertelności i przemijalności świata który tworzy. Wszystkie prace prezentowane na wystawie zawierają w sobie treści wanitatywne; w ujęciu człowieka jako jednostki (w niektórych pracach autor nawiązuje do życia i śmierci konkretnych osób), bądź w kontekście społeczności i kultury, którą dana społeczność tworzy, stawiając ją na gruzach poprzedniej.
Drugą linią tematyczną jest ujęcie motywu świątyni i jej zniszczenia, rozumianej na przemiennie jako ta której nosicielem jest istota ludzka, jak i ta która jest wytworem człowieka.
I wreszcie trzeci element który stanowi bezpośrednie źródło inspiracji: tzn. teren dzisiejszego pogranicza polsko-ukraińskiego z którego autor się wywodzi. Część prac jest komentarzem do konkretnych wydarzeń zaistniałych na powyższym terenie. Autor podejmuje próbę przedstawienia różnych działań (w tym konfrontacji) grup społecznych i narodowych przez pryzmat ich oczywistej nieuchronności.
Andrzej Żygadło

‘Każda praca jest przełożeniem na płótno własnych rozważań związanych z odbiorem konkretnych obrazów rzeczywistości, czasem za pośrednictwem fotografii. Odbiór ten wynika z nostalgicznej osobowości artysty, jego osobistych przeżyć, wspomnień, a także własnych rozważań nad sztuką, materią, i przemijalnością jej form, a przede wszystkim nad rolą indywidualnych doświadczeń w odbiorze prac plastycznych. Jak mówi sam Żygadło: ‘Wszystko wychodzi od tego, jak odbiera się elementy rzeczywistości, które same w sobie są obiektywne, a mimo to każdemu jawią się w inny sposób. Mój pejzaż wewnętrzny jest jak zamek, do którego każda powstała praca jest pasującym kluczem’.
Monika Zielińska, fragment z: ‘Mój pejzaż wewnętrzny jest jak zamek, do którego każda powstała praca jest pasującym kluczem’, na podstawie rozmowy z artystą

________________________________________

Andrzej Żygadło – ur. w 1988 w Przeworsku. Absolwent Liceum Plastycznego w Jarosławiu. Obecnie student wydziałów: Malarstwa – w pracowni prof. Leszka Misiaka (V r.) oraz Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (IV r.) na ASP w Krakowie.
Pola twórczości: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia. Zajmuje się również: dokumentacją i konserwacją zabytków, historią sztuki, ikonografią zabytków Podkarpacia. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2011/12, brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znajdują się min. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku oraz Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

Wystawy indywidualne
XII – IX 2008, wystawa pracy dyplomowej (realizowanej wspólnie z Ewą Szozdą) galeria kolegiacka, Jarosław.
IX – X 2012, wystawa w sali wystawowej Klubu Dziennikarzy, Kraków ul. Szczepańska 1
Ważniejsze wystawy zbiorowe
05. V, – 04. VI 2011prezentacja pracy na wystawie pt. „wnętrze”- Galerii Fundacji „Zielona Marchewka” przy Al. Wilanowskiej 83.
7 – 16. V 2013, Prezentacja prac na wystawie pt. „Ciało..” organizowanej przez pracownię rysunku prof. ASP Bogusławy Bortnik Morajdy ASP w Krakowie, Kraków, galeria ul. Floriańska 22.
I – VII 2013, Prezentacja prac na wystawie pt. „Jeżeli…” inaugurującej Festiwal Kultury i Mediów (24 V – 31 VII 2013), organizatorzy wystawy: pracownia malarstwa prof. Leszka Misiaka ASP w Krakowie, Instytut Kultury UJ oraz AM w Krakowie Kraków, galeria – Piwnice Collegium Maius UJ.