Art Agenda Nova od jedenastu lat prezentuje i bada najciekawsze zjawiska młodej sztuki współczesnej; wspiera eksperymentalne projekty artystyczne, współpracuje z uznanymi twórcami i instytucjami, prezentuje sztukę poszukującą nowych środków wyrazu, działania interdyscyplinarne, nowe technologie, video, instalacje malarskie, obiekty. Galeria współpracuje głównie z artystami młodego pokolenia o ustalonej już pozycji, stara się także wspierać interesujące debiuty. Koncentruje się na sztuce konceptualnej, silnie związanej z człowiekiem i przedmiotem, często prezentuje malarstwo nawiązujące do realizmu. W Novej często odbywają się także wystawy sztuki nowych mediów i pokazy video. Właścicielami galerii są:

Małgorzata Gołębiewska – jest absolwentką Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od lat 90-tych wspólnie z mężem Marcinem Gołębiewskim działa w obszarze sztuki współczesnej. Współzałożycielka i kuratorka Galerii Sztuki Współczesnej Art Agenda Nova w Krakowie (2002) oraz Fundacji Wschód Sztuki (2006). Pomysłodawczyni i dyrektorka artystyczna wszystkich sześciu edycji Festiwalu Sztuk Wizualnych Grolsch ArtBoom w Krakowie (2009-2014), współinicjatorka Cracow Gallery Weekend Krakers (2012-2014). Objęła swoją kuratelą ponad 100 wystaw w kraju i zagranicą. Organizatorka licznych projektów kulturalnych i artystycznych, przeglądów sztuki, specjalistka w zakresie doradztwa na rynku kolekcjonerskim dzieł sztuki, autorka artykułów dotyczących sztuki współczesnej oraz tekstów do katalogów wystaw. Współtworzyła Małą Encyklopedię Rynku Sztuki (Kraków 2006). Odznaczona przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką „Honoris Gratia” w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców (2007), srebrną statuetką „Mecenas Kultury Krakowa” za najciekawszą formę i efektywność mecenatu (2010) oraz dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za popularyzację polskiej sztuki współczesnej oraz promocję młodych artystów (2011).

Marcin Gołębiewski - jest absolwentem Teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od lat 90-tych wspólnie z żoną Małgorzatą Gołębiewską działa w obszarze sztuki współczesnej. Współzałożyciel i kurator Galerii Sztuki Współczesnej Art Agenda Nova w Krakowie (2002) oraz Fundacji Wschód Sztuki (2006). Pomysłodawca Festiwalu Sztuk Wizualnych ArtBoom w Krakowie (2009-2014), dyrektor artystyczny Katowice Street Art Festival 2014, współinicjator Cracow Gallery Weekend Krakers (2012-2014). Objął swoją kuratelą ponad 100 wystaw w kraju i zagranicą. Organizator licznych projektów kulturalnych i artystycznych, przeglądów sztuki, specjalista w zakresie doradztwa na rynku kolekcjonerskim dzieł sztuki. Odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką „Honoris Gratia” w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców (2007), srebrną statuetką „Mecenas Kultury Krakowa” za najciekawszą formę i efektywność mecenatu (2010) oraz dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za popularyzację polskiej sztuki współczesnej oraz promocję młodych artystów (2011). 

Strona internetowa Marcina Gołębiewskiego.

nova1 nova2 nova3 nova4

 

 

TOP