[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”dc_jqaccordion_widget”][/siteorigin_widget]
[smartslider3 slider=6]

O galerii

Galeria sztuki Art Agenda Nova działa od 2002 roku. Ukierunkowana jest na współpracę z artystami młodego pokolenia oraz debiutantami, którzy znajdują się na początku swojej drogi twórczej, często jeszcze studiującymi. Wspiera, motywuje i prowadzi twórców, czuwając nad budowaniem ich pozycji zarówno w Polsce, jak i zagranicą. To w Art Agenda Nova kariera wielu z nich kształtuje się i rozwija. Ponadto, od czternastu lat, galeria prezentuje i bada najciekawsze zjawiska młodej sztuki współczesnej; wspiera eksperymentalne projekty artystyczne, współpracuje z uznanymi twórcami i instytucjami, prezentuje sztukę poszukującą nowych środków wyrazu, wspiera i promuje działania interdyscyplinarne, nowe technologie, video, instalacje malarskie, obiekty. Koncentruje się na sztuce konceptualnej, silnie związanej z człowiekiem i przedmiotem, często prezentuje malarstwo nawiązujące do realizmu. Galeria aktywnie działa na polskim i zagranicznym rynku aukcyjnym, współorganizuje wystawy i czuwa nad licznymi, interdyscyplinarnymi projektami. Współpracuje również z młodymi kuratorami, krytykami i ludźmi kultury. Art Agenda Nova jest ośrodkiem twórczych dyskusji, realizacji wykraczających poza ustalone schematy projektów oraz rozwoju młodej sceny artystycznej Krakowa.


Galerie prowadzą:
Małgorzata Gołębiewska

Absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od lat 90-tych wspólnie z mężem Marcinem Gołębiewskim działa w obszarze sztuki współczesnej. Współzałożycielka i kuratorka Galerii Sztuki Współczesnej Art Agenda Nova w Krakowie (2002) oraz Fundacji Wschód Sztuki (2006). Pomysłodawczyni i dyrektorka artystyczna wszystkich sześciu edycji Festiwalu Sztuk Wizualnych Grolsch ArtBoom w Krakowie (2009-2014), współinicjatorka Cracow Gallery Weekend Krakers (2012-2014). Objęła swoją kuratelą ponad 100 wystaw w kraju i zagranicą, m.in. artystów związanych z Grupą Krakowską w Galerii Starmach. Jest organizatorką licznych projektów kulturalnych i artystycznych, przeglądów sztuki, specjalistka w zakresie doradztwa na rynku kolekcjonerskim dzieł sztuki, autorka artykułów dotyczących sztuki współczesnej oraz tekstów do katalogów wystaw. Współtworzyła Małą Encyklopedię Rynku Sztuki (Kraków 2006). Odznaczona przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką „Honoris Gratia” w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców (2007), srebrną statuetką „Mecenas Kultury Krakowa” za najciekawszą formę i efektywność mecenatu (2010) oraz dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za popularyzację polskiej sztuki współczesnej oraz promocję młodych artystów (2011). Była członkinią grupy roboczej ds. przygotowywania Strategii Promocji Krakowa na lata 2015-2016.

Marcin Gołębiewski

Absolwent Teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od lat 90-tych wspólnie z żoną Małgorzatą Gołębiewską działa w obszarze sztuki współczesnej. Współzałożyciel i kurator Galerii Sztuki Współczesnej Art Agenda Nova w Krakowie (2002) oraz Fundacji Wschód Sztuki (2006). Pomysłodawca Festiwalu Sztuk Wizualnych ArtBoom w Krakowie (2009-2014), dyrektor artystyczny Katowice Street Art Festival 2014, współinicjator Cracow Gallery Weekend Krakers (2012-2014). Objął swoją kuratelą ponad 100 wystaw w kraju i zagranicą. Organizator licznych projektów kulturalnych i artystycznych, przeglądów sztuki, specjalista w zakresie doradztwa na rynku kolekcjonerskim dzieł sztuki. Odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką „Honoris Gratia” w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców (2007), srebrną statuetką „Mecenas Kultury Krakowa” za najciekawszą formę i efektywność mecenatu (2010) oraz dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za popularyzację polskiej sztuki współczesnej oraz promocję młodych artystów (2011).  Był członkiem grupy roboczej ds. przygotowywania Strategii Promocji Krakowa na lata 2015-2016.

Strona Marcina Gołębiewskiego: http://www.nova.art.pl/golebiewski/biografia.php