Wystawa koncentruje się na tym, jak artyści starają się zdefiniować swoją rolę społeczną, jak określają swoje powinności wobec widza oraz negocjują relacje z instytucjami. „Co widać. Polska sztuka dzisiaj” to przegląd sposobów widzenia i postrzegania, pożądania, bycia razem i bycia samemu, rozumienia rzeczywistości, relacji do przeszłości i przyszłości. Wystawa dotyczy zarówno najbliższej przestrzeni prywatnej artystów, budowania relacji z obiektami codziennego użytku czy architekturą jak i, wciąż niepoddanego, terytorium zmiany społecznej, prób modyfikacji świata za pomocą narzędzi sztuki. Wystawa „Co widać. Polska sztuka dzisiaj” koncentruje się na tym, co aktualne na polskiej scenie artystycznej, grupuje prace i zjawiska artystyczne w szereg narracji. Należy do nich wyczerpanie strategii awangardowych oraz poszukiwanie inspiracji w obszarach, które mogłyby uchodzić wcześniej za „skompromitowane”, na przykład w sztuce nieprofesjonalnej, rzemiośle, akademizmie. Nowych sprzymierzeńców zyskuje sztuka „mieszczańska”, nowa plastyka czy też sztuka tworzona poza miastem (nowoczesny folklor), powstająca wbrew głoszonym niedawno opiniom, że sztuka współczesna to zjawisko wyłącznie miejskie. Podczas wystawy pawilon Emilia spoglądać będzie na miasto poprzez wielkie, szeroko otwarte oczy, ulegając specyficznej antropomorfizacji (malarstwo na szkle Pauliny Ołowskiej wzorowane na plakacie Jerzego Koleckiego). Wystawa koncentruje się nie tylko na tym, co widać, ale i jak widać oraz co poprzez sztukę staje się widzialne.

 

'Co widać. Polska sztuka dzisiaj'

kuratorzy: Sebastian Cichocki, Łukasz Ronduda 

wystawa 14.02.2014-01.06.2014

www.artmuseum.pl

TOP